انقلاب اسلامی و تحولات نظام بین‌الملل؛ از نظریه تا عمل