راهنمای نویسندگان

واحد نشر مطبوعات نشریه، از نویسندگان و صاحب‌نظران علوم اسلامی انسانی ایران دعوت می‌نماید انتشار مقالات خود را به این مؤسسه پیشنهاد نمایند. این واحد تلاش دارد با رعایت کیفیت در نسخه‌پردازی آثار، نسبت به زحمات اساتید و پژوهشگران در خلق مقالات برجسته قدرشناسی کند.

 

 نحوه ارسال مقاله و رهگیری آن

1. ثبت نام در سامانه و ورود اطلاعات: ابتدا در سامانه ثبت نام کرده و اطلاعات شخصی خود (و نویسنده های همکار) را به دقت وارد کنید. 
*نکته: مشخص کردن نویسنده مسئول در حین ورود اطلاعات ضروری است. 

 *نکته: منظور از نویسنده عهده‌دار، نویسنده‌ مسئول نیست. منظور از نویسنده عهده دار نویسنده ای است که مقاله را در سامانه بارگذاری نموده است و ازین پس کارشناس واحد مجله با ایشان در ارتباط خواهد بود. 

*نکته: در صورت پذیرش نهایی مقاله، اطلاعات شخصی نویسندگان جهت چاپ و انتشار بر اساس همین اطلاعات تهیه و تنظیم و به هیچ عنوان پس از آن قابل تغییر نمی باشد، لذا اطلاعات(رتبه علمی، سمت، آدرس دانشگاه و...) را با اطمینان از صحت آن و با نهایت دقت به فارسی و به انگلیسی وارد کنید.

 

2. ارسال مقاله و فایل های تکمیلی آن: 

مقاله چیده شده در فرمت، فرم تعارض منافع و  فرم موافقت نامه حق چاپ را تکمیل و در سامانه بارگذاری و سپس ارسال کنید.

*نکته: برای فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع امضای الکترونیکی مورد قبول نیست.

*نکته: با توجه به ضوابط تعیین شده از سوی کمیسیون ارزیابی نشریات علمی کشور، مقالات ترجمه مورد پذیرش قرار نمی گیرد.

 

3. مرحله ارزیابی اولیه:

پس از آنکه مقاله شما مورد بررسی و ارزیابی اولیه توسط سامانه مشابهت یاب متون علمی تحت نظر سردبیر محترم قرار گرفت، تأیید یا عدم تأیید موضوع مقاله حداکثر به مدت 10 روز، از طریق پنل به اطلاع خواهد رسید

*نکته: در صورت عدم دریافت نتیجه ارزیابی اولیه پس از 10 روز و یا هرگونه بروز مشکل در بارگذاری فایل ها، راهنمایی بیشتر برای تکمیل فرمها و... می توانید از طریق شماره تلفن‌ مؤسسه (28423855) با واحد مجلات (داخلی 1) تماس حاصل نمایید.

 

4. مرحله داوری:

پذیرش یا عدم پذیرش مقاله منوط به نظر داوران محترم می‌باشد و پس از اعلام نتیجه نهایی به هیچ عنوان قابل تغییر نخواهد بود.

*نکته: به طور کلی مدت زمان ارزیابی مقالات مجله مطالعات علوم اسلامی انسانی 2 تا 3 ماه خواهد بود و اگر مقاله قابل پذیرش اعلام شد در نوبت چاپ و انتشار قرار می گیرد. 

*نکته: در خصوص مقالاتی که برای انتشار پذیرفته می شود، برای اخذ "گواهی پذیرش مقاله" و ورود به مرحله ویراستاری لازم است هزینه چاپ مقاله (450 هزار تومان) در پنل کاربری پرداخت شود. 

*نکته: در صورت عدم پرداخت هزینه مذکور، مقاله پذیرفته شده از فرآیند انتشار در مجله خارج خواهد شد.

 

5. مرحله ویراستاری و صفحه آرایی: لازم است برخی ویرایش ها در متن مقاله زیر نظر نویسنده(گان) مقاله انجام شود و این امر طی همکاری نویسنده(گان) با کارشناس واحد مجلات اتفاق می افتد. در صورت عدم همکاری و اصلاحات نکات ویرایشی، مقاله مورد نظر از فرآیند انتشار خارج می شود.

*نکته: از زمان ارسال ایمیل برای رفع ایرادات ویرایشی مربوط به مرحله ویراستاری، تنها 3 روز فرصت است، اگر طی مهلت اعلام شده پاسخ ایمیل از طرف نویسنده دریافت نشد، مقاله از فرآیند انتشار خارج می شود.

 

برای دریافت فایل راهنمای نگارش مقالات مجله ی علمی علوم اسلامی انسانی اینجا را کلیک کنید

ساختار مقاله بایستی به شرح زیر تنظیم و ارسال گردد

  • عنوان مقاله: عنوان باید گویا و کوتاه باشد.
  • نام، نام خانوادگی، مرتبه علمی، وابستگی سازمانی، شهر، کشور و ایمیل پژوهشگر/ پژوهشگران؛
  • چکیده: در این قسمت، مطالب اصلی مقاله شامل هدف، روش، یافته‌ها و نتیجه‌گیری به صورت فشرده (حداکثر ۲0۰ کلمه) بیان می‌شود.
  • کلید واژه‌ها: از میان واژه‌های اصلی مقاله، بین ۳ تا ۵ واژه مشخص شوند.

نکته: موارد فوق هم به زبان فارسی و هم لاتین بارگذاری شود.

  • مقدمه: بیان مسأله، هدف، تبیین ضرورت انجام تحقیق و فرضیه‌ها (سؤال‌ها)؛
  • روش: جامعه آماری، روش نمونه‌برداری، گروه نمونه، ابزار(های) پژوهش، فرایند اجرای پژوهش و روش تحلیل داده‌ها؛
  • یافته‌ها: یافته‌های حاصل از روش‌های آماری، جدول‌ها ( شماره و عنوان در بالای آن) و نمودارها (شماره و عنوان در زیر آن). کلیه جدول‌ها و نمودارها باید به زبان فارسی تهیه شوند. همچنین اعداد داخل جدول‌ها باید به زبان فارسی باشد و برای اعشار از نقطه (.) استفاده شود.

نکته: تعداد جداول متناسب با حجم مقاله باشد و فایل جداول علاوه بر متن اصلی به صورت جداگانه  بارگذاری شود.

  • بحث و نتیجه‌گیری: نتیجه‌گیری، مقایسه یافته‌های پژوهشی با پیشینه پژوهش و تبیین آن‌ها؛
  • منابع (شامل منابع فارسی و لاتین): ارائه کامل کلیه منابعی که در متن مقاله از آن‌ها استفاده و به آن‌ها ارجاع شده است به ترتیب حروف الفبا. تنظیم منابع، مطابق الگوی راهنمای APA به شرح ذیل انجام شود:

۱.کتاب: نام‌خانوادگی، نام (سال انتشار اصلی)، عنوان کتاب، شماره جلد، نام و نام‌خانوادگی مترجم، سال انتشار ترجمه، نوبت چاپ، محل انتشار: انتشارات.

۲. مقاله: نام‌خانوادگی، نام (سال انتشار)، "عنوان مقاله"، نام نشریه، سال/دوره، شماره، صفحات.

۳. پایان‌نامه: نام‌خانوادگی، نام (سال انتشار)، عنوان پایان‌نامه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد/ دکترا، رشته، دانشگاه.

۴. گزارش: نام سازمان ( سال انتشار)، "نام گزارش".

۵. اینترنت: نام‌خانوادگی، نام (تاریخ اخذ مطلب): نشانی کامل سایت.

  • ضمایم (در صورت لزوم)

 

نکات قابل توجه در ارائه مقالات

۱. مقاله ارسالی نباید قبلا در جای دیگری به چاپ رسیده باشد و نیز نباید به طور همزمان برای بررسی و چاپ به مجله دیگری ارسال شده باشد.

۲. مقاله باید با نرم‌افزار  Microsoft Word، قلم  B Mitra، اندازه ۱2 و فاصله خطوط ۱، تهیه و از طریق پنل کاربری، برای فصل‌نامه ارسال شود. شماره تلفن برای دسترسی آسان و سریع دفتر مجله به نویسنده مسؤول مقاله نیز قید گردد.

۳. حجم مقاله از 8۰۰۰ کلمه بیشتر نباشد.

۴. فایل تعهدنامه حتما دریافت و توسط نویسندگان تکمیل شود.

تعهدنامه نویسندگان