اصول اخلاقی انتشار مقاله

اخلاق نشر و بیانیه سوءرفتار انتشارات

مجله مطالعات علوم اسلامی انسانی متعهد به اجرای رهنمودها و اقدامات اصلی کمیته اخلاق نشر (COPE) است. 

اخلاق نشر و بیانیه سوء رفتار انتشار مجله مطالعات علوم اسلامی انسانی تا حد زیادی مبتنی بر رهنمودها و استانداردهای تدوین شده توسط کمیته اخلاق انتشارات (COPE) است. وظایف و انتظارات مربوط به دبیران، داوران و نویسندگان مجله در زیر آورده شده است.


مسئولیت های نویسندگان

 • با ارسال مقاله به مجله مطالعات علوم اسلامی انسانی، نویسنده(ها) باید تضمین کنند که نسخه اصلی اثر اصلی آن‌هاست و یا قبلاً چاپ نشده است و یا در حال حاضر برای چاپ در جای دیگری در نظر گرفته نشده است. آنها همچنین باید تضمین کنند که منابع ایده ها و یا کلمات موجود در مقاله که متعلق به خود آنها نیست، از طریق استناد و یا نقل قول های مناسب به درستی استناد شده است.
 • نویسندگان که از تحقیقات اصیل گزارش می‌دهند، باید گزارشی دقیق از کار انجام شده، همراه با بحث عینی درباره اهمیت آن ارائه دهند. داده های اساسی باید به طور دقیق در نسخه خطی نشان داده شوند. این نسخه باید شامل جزئیات و منابع کافی باشد تا دیگران بتوانند کار را تکرار کنند. جعل نتایج و اظهارات جعلی یا آگاهانه نادرست رفتار غیراخلاقی را تشکیل می‌دهد و ممکن است دلیلی برای رد مقاله منتشر شده باشد.
 • در مواردی که نسخه خطی مربوط به نرم افزار، سخت افزار یا سایر محصولات تجاری است، نویسندگان باید در ابتدای نسخه، اظهارنامه ای را درج کنند که در آن یا باید قید شود که هیچ تعارض منافع وجود ندارد و یا ماهیت هرگونه تعارض بالقوه را توصیف کند. همه منابع حمایت مالی تحقیقات نیز باید در نسخه خطی فاش شود.
 • نویسنده (ها) مقاله توافق می‌کنند که اگر نسخه چاپ شده برای چاپ در مجله مطالعات علوم اسلامی انسانی پذیرفته شود، حق چاپ مقاله با استفاده از مجوز Creative Commons "Creative Commons Attribution Non-Commercial License 4.0" صادر خواهد شد. این مجوز به نویسنده (ها) اجازه می‌دهد حق چاپ را حفظ کنند، اما همچنین به دیگران اجازه می‌دهد آزادانه کپی، توزیع و نمایش آثار دارای حق چاپ و کارهای مشتق شده بر اساس آن را تحت شرایط خاص مشخص کنند.
 • نویسندگان مسئول دریافت مجوز کتبی برای درج هرگونه تصویر یا اثر هنری هستند که در آنها کپی رایت ندارند، یا هرگونه تصویر یا اثر هنری را برای درج در مقالات خود اقتباس می‌کنند. باید از دارنده حق چاپ صریحاً آگاه شود که تصویر (ها) یا آثار هنری بصورت آنلاین و به عنوان بخشی از مقاله تحت مجوز Creative Commons "Creative Commons Attribution Non-Commercial License 4.0" آزادانه در دسترس قرار خواهد گرفت.
 • نام نویسندگان باید به ترتیب سهم آنها در مقاله در مقاله درج شود و همه نویسندگان مسئولیت مشارکتهای خود را بر عهده می‌گیرند. فقط افرادی که سهم اساسی داشته اند باید به عنوان نویسنده ذکر شوند. کسانی که مشارکت آنها غیرمستقیم یا حاشیه ای است (به عنوان مثال، همکاران یا سرپرستان که پیش نویس کار را بررسی کرده اند یا کمک به تصحیح کرده اند، و روسای موسسات تحقیقاتی / مراکز / آزمایشگاه ها) باید در بخش "تقدیرنامه ها" در انتهای مقاله ذکر شوند. نویسنده مربوطه باید اطمینان حاصل کند که همه نویسندگان مناسب مقاله و هیچ نویسنده نامناسبی در مقاله گنجانده نشده است و همه نویسندگان فهرست شده نسخه نهایی مقاله را دیده و تأیید کرده و با انتشار آن موافقت کرده اند.
 • هرگاه نویسنده در مقاله ای از خود که در مجله مطالعات علوم اسلامی انسانی به اشتباه یا عدم صحت قابل توجهی پی برده است، وی موظف است سریعاً مراتب را به سردبیران اطلاع داده و با آنها برای اصلاح مقاله یا پس گرفتن آن در صورت لزوم همکاری کند.

مسئولیت های داوران

 • داوران مجله مطالعات علوم اسلامی انسانی کار را برای مجله به صورت پاره وقت انجام می‌دهند. با توجه به اینکه بیشتر این داوران در استخدام تمام وقت دیگر سازمان‌ها هستند، ضرورتاً فعالیتهای بررسی آنها برای مجله مطالعات علوم اسلامی انسانی اولویت اصلی آنها نیست. داوران آزاد هستند که دعوت خود را برای داوری مقالات خاص به صلاحدید خود رد کنند، به عنوان مثال، اگر بار کاری فعلی آنها و یا سایر تعهدات، انجام یک بررسی به موقع و اجرای عدالت نسبت به وظایف موجود را برای آنها منع کند. آنها همچنین نباید داوری مقالاتی را که برای آنها احساس صلاحیت نمی‌کنند، قبول نکنند.
 • معمولاً از داورانی که  داوری مقالات را پذیرفته اند انتظار می رود که نظرات خود را ظرف سه هفته ارائه دهند. اگر در هر مرحله برای آنها آشکار شد که تخصص لازم برای انجام داوری را ندارند، یا ممکن است در انجام داوری تعارض منافع بالقوه‌ای داشته باشند (مثلاً یکی از نتایج حاصل از رقابت، همکاری یا سایر روابط یا ارتباطات با هر یک از نویسندگان، موسسات یا شرکت های مرتبط با نسخه خطی)، باید از داوری مقاله مورد نظر امتناع کنند.
 • اطلاعات یا ایده های ممتاز حاصل شده توسط داوران از طریق فرآیند داوری باید محرمانه نگه داشته شود و برای منافع شخصی استفاده نشود. هر مقاله که برای داوری دریافت می‌شود باید به عنوان اسناد محرمانه تلقی شود و نباید به دیگران نشان داده شود یا در مورد آنها بحث شود.
 • هنگام انجام داوری های خود، از داوران خواسته می‌شود که این کار را تا حد ممکن عینی انجام دهند و از انتقاد شخصی به نویسنده (ها) خودداری کنند. آنها تشویق می‌شوند که نظرات خود را به روشنی بیان کنند، و همه توصیه های ارائه شده را توجیه کنند. داوران همیشه باید سعی کنند بازخورد دقیق و سازنده ای ارائه دهند تا نویسنده (ها) را در بهبود کارشان یاری دهند، حتی اگر از نظر آنها مقاله قابل انتشار نباشد.
 • داوران باید در بررسی های خود، آثار منتشر شده مرتبط را که توسط نویسنده (ها) نقل نشده است، همراه با مواردی که انتساب صحیح منابع ارائه نشده است، شناسایی کنند. آنها باید هرگونه شباهت عمده بین یک مقاله در دست بررسی و سایر مقالات یا مقالات منتشر شده ای را که از آنها آگاه هستند، و همچنین هر گونه نگرانی ممکن است در رابطه با مقبولیت اخلاقی تحقیق گزارش شده در مقاله، به سردبیر مسئول جلب کنند.

مسئولیت های دبیران

 • سردبیر مسئولیت نهایی در مورد تصمیم گیری در مورد انتشار مقاله ارسال شده به نشریه را بر عهده دارد و این کار را از طریق سیاست های نشریه که توسط هیئت تحریریه تعیین می‌شود انجام می‌دهد. سردبیر ممکن است در تصمیم گیری در مورد انتشار با مشاور سردبیر و سایر اعضای تیم تحریریه و همچنین داوران مشورت کند.
 • دبیران بدون توجه به نژاد، رنگ، جنسیت، گرایش جنسی، اعتقادات مذهبی، خاستگاه قومی، تابعیت یا گرایش سیاسی نویسنده (ها) نسخه های خطی را از نظر محتوای فکری ارزیابی خواهند کرد. آنها هیچ اطلاعاتی درباره مقاله مورد نظر را به غیر از نویسنده(ها)، داوران و داوران بالقوه و در مواردی اعضای هیئت تحریریه  به تناسب موارد، در اختیار دیگران قرار نمی‌دهند. علاوه بر این، دبیران تمام تلاش خود را برای اطمینان از یکپارچگی روند داوری دو سو پنهان انجام خواهند داد.
 • هنگام ارزیابی یک مقاله برای انتشار، علاوه بر در نظر گرفتن معیارهای استاندارد مربوط به مقاله، کیفیت ارائه آن و سهم آن در دانش بشریت، دبیران همچنین به دنبال شواهدی هستند که آسیب های اخلاقی را به حداقل رسانده باشد.
 • هنگام بررسی پس گرفتن مقاله، صدور ابراز نگرانی و صدور تصحیح در مورد مقالاتی که در مجله مطالعات علوم اسلامی انسانی منتشر شده است، ویراستاران طبق دستورالعمل های COPE برای پس گرفتن مقاله عمل می‌کنند.
 • جزئیات بیشتر درباره رهنمودها را می‌توانید در این پیوند مطالعه کنید http://publicationethics.org/resources/guidelines

سیاست‌های تعارض منافع

تعریف

کمیته اخلاق در نشر (COPE) در رهنمودهای خود درباره شیوه انتشار (2003) عنوان می‌کند:

 "تعارض منافع زمانی بوجود می‌آید که نویسندگان، داوران یا دبیران علایقی داشته باشند که کاملاً مشخص نیست و ممکن است در قضاوت آنها درباره آنچه منتشر شده تأثیر بگذارد. آنها به عنوان مواردی توصیف شده اند که اگر بعداً آشکار شود، باعث می‌شود خواننده ی منطقی احساس گمراهی یا فریب کند."

این نشریه تعارض منافع را ناشی از هر رابطه نویسندگان، داوران یا دبیران تعریف می‌کند که در تداخل در ارائه کامل و عینی، داوری، تصمیم گیری تحریریه، یا انتشار مقاله دخالت می‌کند، یا به طور منطقی می‌تواند تلقی شود. . تعارضات منافع می‌تواند مالی یا غیرمالی، شغلی یا شخصی باشد و در رابطه با یک سازمان یا فرد ایجاد شود. نشریه اظهارات کامل تضادهای منافع مربوط به مقاله ارسالی توسط نویسندگان را انجام می‌دهد، که جزئی از گزارش شفاف تحقیقات است.

منابع مالی برای تحقیقات گزارش شده، و همچنین روابط تجاری مرتبط با نویسندگان، دسته های خاصی از تعارضات مالی بالقوه منافع را نشان می‌دهد که انتظار می‌رود برای جامعه علمی‌و خوانندگان اظهارنامه آن ارائه شود. 


تعارض منافع: تعهدات نویسندگان

اظهارات مناسب در سه بخش مجزا از مقاله: بخش قدردانی، حامیان مالی و بخش تعارض منافع. تفاوت های این بخش ها در زیر شرح داده شده است.

• همه منابع مالی برای پژوهش‌های انجام شده، از جمله پشتیبانی مالی مستقیم و غیرمستقیم، تأمین تجهیزات یا مواد، پشتیبانی در نوع (به عنوان مثال، طراحی) و سایر پشتیبانی ها (مانند کمک های آماری یا نوشتاری) در مقاله. منابع خاص دولتی، بنیادی یا بورسیه های تجاری یا جوایز، از جمله شناسه های موجود در صورت وجود، باید در یک بخش جداگانه برای هر نویسنده ذکر شود. منابع دیگر بودجه تحقیقاتی مربوطه ممکن است در یک بخش تقدیرنامه ذکر شده باشد.

• نویسندگان باید هرگونه تضاد منافع اضافی، مالی یا غیرمالی، مربوط به مقاله را که ممکن است دبیران، داوران  یا خوانندگان منطقی انتظار داشته باشند از آن مطلع شوند، (در غیر این صورت ممکن است در تفسیر یافته ها تأثیر بگذارند) در بخش تعارض منافع ذکر کنند.

 • اگر تعارضی وجود نداشته باشد، بخش تعارض منافع باید شامل عبارت زیر باشد: "نویسندگان هیچ تضاد منافع را اعلام نمی‌کنند."

• این مسئولیت نویسنده اول یا نویسنده مسئول است که به هر نویسنده همکار را از این سیاست آگاهی داده و اطمینان حاصل کند که تمام اطلاعات لازم برای تأمین بودجه و اظهار اطلاعات برای کلیه نویسندگان در نظر گرفته شده است.

• در صورت کشف تضاد منافع قبلاً ناشناخته پس از انتشار، از نویسندگان انتظار می‌رود این مورد را به دفتر نشریه اطلاع و آن را در مقاله تصحیح کنند. 


تعارض منافع: تعهدات سردبیران

• دبیران باید هرگونه تضاد منافع، مالی یا غیر مالی، ناشی از رقابت مستقیم، مشارکت یا روابط دیگر با هر یک از نویسندگان یا سازمان های دارای منافع مربوط به آنها را برای سردبیر مسئول اظهار کنند. و از مواردی که چنین تعارضاتی مانع داوری می‌شود، اجتناب کنند.

 • اگر مقاله با تحقیقات دبیران رقابت کند به گونه ای که سردبیر احساس کند، دبیر مورد نظر نمی‌تواند به طور عینی مقاله را اداره کند، یا اینکه عملکرد وی را مغرضانه تلقی کند، دبیر باید مسئولیت آن نسخه را نپذیرد.

 • دبیران باید در هنگام داوری همه تعارضات منافع اظهار شده را در نظر بگیرند.

• دبیران باید سعی کنند از داوری هایی که تعارض منافع آنها را می‌دانند و به نظر می‌رسد می‌توانند در بررسی بی طرفانه تداخل داشته باشند، خودداری کنند. 


تعارض منافع: تعهدات داوران

• داوران باید اختلافات منافع مالی یا غیر مالی ناشی از رقابت مستقیم، مشارکت یا سایر روابط با هر یک از نویسندگان یا سازمان های دارای منافع مقاله را برای سردبیر آشکار کنند و از آن مواردی جلوگیری کنند که در آن چنین تعارضاتی مانع از داوری می‌شود.

برای اطلاعات بیشتر، لطفاً به رهنمودهای کمیته بین‌المللی اخلاق نشر زیر در مورد تضاد منافع مراجعه کنید:

  


اصول اخلاقی نشریه

 • تمامی همکاران مجله خود را مؤظف به رعایت اصول امانت­داری از زمان دریافت مقاله، داوری تا ارسال پاسخ و چاپ آن می‌دانند.
 • نگاه مجله مطالعات علوم اسلامی انسانی به تمام مقالات ارسالی، بدون سوگیری بوده و ارزشیابی مقالات دریافتی بر اساس صلاحیت مقالات و بدون در نظر گرفتن نژاد، دین، ملیت، جنسیت، مقام، و یا وابستگی سازمانی نویسنده(گان) است.
 • مجله مؤظف به انجام داوری دقیق، منصفانه و بهنگام است. برخورد عادلانه و یکسان با تمام مقالات دریافتی از دیگر اصول اخلاقی مجله است.
 • سردبیر برای تعیین داوران هر مقاله اختیار تام دارد. ممکن است در این مورد سردبیر از اعضای هیأت تحریریه مجله و یا حتی نویسندگان خود مقالات هم در این مورد نظرخواهی کند.
 • چنانچه نویسندۀ مقالۀ منتشر شده در مجله مطالعات علوم اسلامی انسانی، مقاله‌اش را در یک کتاب مجموعه مقالات چاپ کند، باید مأخذ را در آن ذکر کرده باشد؛ عدم ذکر مأخذ مجله مطالعات علوم اسلامی انسانی، حق پیگرد را برای مدیریت نشریه محفوظ خواهد داشت.
 • دفتر مجله از دریافت گزارش خطاهای احتمالی در مقالات منتشره در مجله استقبال می‌کند. در صورت تأیید، خطاهای مکشوفه در اسرع وقت به سمع مخاطبان مجله خواهد رسید.

اصول اخلاقی نویسندگان

 مقالات باید حاصل مطالعات، تجربه‌ها و پژوهش‌های نویسنده یا نویسندگان باشد.

 • عدم ارتکاب به سرقت ادبی به هر نحوی از انحاء؛ شامل برداشت لفظ به لفظ و یا نزدیک به مضمون، نقل مشابه متن و یا نتایج پژوهش‌های دیگر افراد و غیره.
 • پرهیز از ابراز موضوعات حساس و غیراخلاقی، سلیقه‌ای و شخصی، نژادی و مذهبی و دادن اطلاعات جعلی و نادرست و ترجمه از آثار دیگران بدون ذکر عنوان در مقاله.
 • عدم ارائه همزمان یک مقاله به چند نشریه و یا ارائه مقالات منتشر شده و یا پذیرش شده به سایر نشریات. در صورت مشاهده تخلف، سرقت علمی محسوب شده و به وزارت علوم گزارش خواهد شد.
 • استناد صحیح به تمام منابعی که چه به صورت مستقیم و چه بصورت غیرمستقیم از آن‌ها استفاده شده است الزامی است.
 • چنانچه مقاله قبلاً در سایر مجلات رد شده و یا از فرایند چاپ خارج شده است، نویسنده باید دفتر مجله را آگاه کرده و در مورد دلایل احتمالی رد و یا خارج شدن از چرخه انتشار و یا اصلاحات احتمالی انجام شده توضیح دهد.

مجله مطالعات علوم اسلامی انسانی از قوانین کمیتۀ بین‌المللی اخلاق نشر( cope) تبعیت می کند.