اطلاعات نشریهنشریه «علوم اسلامی انسانی» در محور اصلی «پژوهش در حوزه علوم اسلامی و انسانی» به انتشار دستاوردهای اصیل پژوهشگران در قالب مقالات علمی مروری، ترویجی و پژوهشی و موردی می پردازد. 


محور اصلی نشریه

 • فصلنامه‌ به‌ مقاله‌هایی ‌ که‌ در زمینة‌ مسائل‌ اجتماعی‌ در حوزه علوم اسلامی باشد اولویت‌ خاصی‌ نسبت‌ به ‌سایر مقاله‌ها ‌ قائل‌ است‌.

موضوعات نشریه

 • محورهای اختصاصی

  الف) علوم سیاسی و روابط بین‌الملل

   

  1.      تأثیر تفکیک قوا بر عملکرد ج. ا. ایران؛ نقاط قوت و ضعف

  2.       نسبت رأی نخبگان و ولی‌فقیه در اداره جامعه

  3.      ظرفیت‌های جامعه مدنی در ج.ا.ا؛ نقاط قوت و ضعف

  4.      عملکرد ج.ا. ایران در مدیریت جنبش‌های اسلامی منطقه

  5.      ایران و بیداری اسلامی

  6.      عملکرد احزاب در ج.ا.ا

  7.      تبیین مذاکرات هسته‌ای ج.ا.ا با قدرت‌های بزرگ

  8.      تأثیر توافق هسته‌ای بر روابط ایران با قدرت‌های بزرگ (مطالعه موردی)

  9.      عملکرد ج.ا.ا در عبور از فتنه‌ها (تحلیل نظری و مطالعه موردی)

  10.  نقش روان‌شناسی سیاسی بر سیاست‌گذاری

  11.  الگوی رفتار سیاسی مردم ایران (مطالعه موردی انتخابات،...)

  12.  تحولات فقه سیاسی پس از انقلاب اسلامی

  ب) حقوق

  1.      نقاط قوت و ضعف قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392

  2.      تحلیل آیین دادرسی کیفری جدید

  3.      مبانی حقوقی حمایت از جنبش‌های اسلامی و مستضعفین عالم

  4.      تحلیل حقوقی تحریم کشتیرانی و مقابله با آن

  5.      تحلیل عدالت قضائی در ایران و کشورهای اسلامی (مطالعه موردی یا مقایسه‌ای)

  6.      تحلیل عملکرد وزارت دادگستری و قوه قضا در تجربه ج.ا. ایران

  7.      تحلیل بازدارندگی در قوانین کیفری ایران

  8.      تحلیل نمایندگی، سرپرستی، وکالت و ولایت در حقوق خصوصی و عمومی اسلامی

  9.      بررسی فقهی- حقوقی تغییر جنسیت در قوانین کشورهای اسلامی

  10.  حقوق زنان و حقوق کودکان در قوانین کشورهای اسلامی

  ج) فلسفه و فلسفه علم

  1-    فلسفه:

   1-1: نسبت فلسفه و نقل:

  1.       بررسی راه حل های تعارض

  2.       بررسی نحوه سازگاری عقل و نقل

  3.       بررسی تاثیر نقل در استدلال های عقلی

  1-2: قلمرو عقل و نقل:

  1.       عقل و خداشناسی

  2.       عقل  و جهان شناسی‌

  -          فلسفه و ماده

  -          فلسفه و زمان

  -          فلسفه و امور اجتماعی

  3.       عقل و انسانی شناسی

  -          فلسفه و آفرینش انسان

  -          فلسفه و سعادت انسان

  -          فلسفه و چیستی انسان

  1-3: رابطه میان علوم عقلی

  1.       فلسفه و کلام

  2.       فلسفه و عرفان نظری

  3.       کلام و عرفان نظری

  1-4: نقش علوم عقلی در علوم انسانی

  1.       نقش فلسفه در علوم انسانی

  2.       نقش کلام در علوم انسانی

  3.       نقش عرفان در علوم انسانی

  2-   فلسفه علم

  2-1: رابطه فلسفه و فلسفه علم

  1.       به لحاظ موضوع

  2.       به لحاظ مسائل

  3.       به لحاظ روش

  4.       به لحاظ هدف

  2-2: فلسفه اسلامی علم

  1.       قواعد فلسفی حاکم بر علوم طبیعی

  2.       بررسی روش استقرایی

  2-3: اسلامی سازی علم

  1.       الگوی مطلوب اسلامی سازی علوم انسانی

  2.       بررسی دیدگاه درباره اسلامی سازی علوم انسانی

  3.      بررسی و تحلیل تجربه های مسلمانان در اسلامی سازی علوم

  2-4: نقش مبانی معرفت شناسانه در علم

  2-5: مبانی غیر معرفتی علم

  2-6: نقش مبانی هستی شناسانه و انسان شناسانه در علم

  2-7: نقش مبانی ارزشی در علوم انسانی اسلامی

  2- 8: مبانی انسان شناختی، هستی شناختی، معرفت شناختی، دین شناختی علوم انسانی

  2-9: چیستی و امکان علم دینی

  2- 10: روش شناسی علم دینی و مبانی روش شناختی علوم انسانی اسلامی

   

  د) روانشناسی

   

  1.      اصول و روش‌های تربیت اجتماعی در اسلام، غرب و شرق

  2.      نقش پرسش و پاسخ در تربیت کودک

  3.      تحلیل خشونت و شادی در تجربه جامعه ایرانی پس از انقلاب

  4.      نقاط قوت و ضعف روانشناسی در درونی شدن مکارم اخلاقی

  5.      نقش تعلیم و تربیت در فلسفه برای کودکان

  6.      تأثیر سرمایه‌داری و صنعتی شدن بر تعلیم و تربیت

  7.      شبکه‌های اجتماعی و روانشناسی

  8.      تأثیرات محرومیت‌های اجتماعی بر روان افراد (مطالعه نظری و موردی)

  ر) علوم مدیریتی

   

  1.      پارادایم شناسی مدیریت اسلامی (مبانی هستی شناختی، معرفت‌شناختی، روش‌شناختی و انسان‌شناختی)

  2.      فقه، مدیریت و سازمان (مطالعه سازمان‌های دولتی و غیردولتی)

  3.      مطالعات اخلاقی در حوزه سازمان و مدیریت و کسب‌وکار

  4.      سیاست‌گذاری عمومی و مدیریت دولتی از نگاه اسلام

  5.      مسائل مدیریت مالی و راه‌حل‌های اسلامی آن

  6.      حوزه‌های نوین اسلامی برای علوم مدیریتی

  7.      سازمان بورس: مطالعات تجربی مدیریت اسلامی

  8.      بانکداری اسلامی: مطالعات تجربی معاملات اسلامی

  9.      بیمه: مطالعات تجربی ضمان اسلامی

  ط) علوم اقتصادی

   

  1.      پارادایم شناسی اقتصاد اسلامی (مبانی هستی شناختی، معرفت‌شناختی، روش‌شناختی و انسان‌شناختی)

  2.      نظام بانکی و مؤسسات مالی اسلامی (مطالعه موردی کشورهای اسلامی)

  3.      بایسته‌های پول در اندیشه اسلامی

  4.      عبور از بحران‌های مالی (مطالعه نظری و تجربه عملی ج.ا. ایران)

  5.      اقتصاد، صنعت، علم

  6.      تحلیل اقتصاد کارآفرینی در ج.ا. ایران

  7.      تأثیر سرمایه‌گذاری خارجی بر اقتصاد مقاومتی

  8.      راهکارهای عملی عبور از اقتصاد رانتی به اقتصاد مقاومتی

  9.      نسبت اقتصاد مقاومتی و جهانی‌شدن اقتصاد

  10.  آیا علم اقتصاد ذاتاً بحرانی است؟ تحلیل بحران‌های بزرگ مالی دنیا

  11.  تحلیل ارزش پول ملی در بحران‌های سکه و ارز در ایران

  12.  عملکرد بانک‌ها در تحقق بانک اسلامی (مطالعه تجربی)

  ظ) هنر

  1.      پارادایم شناسی هنر اسلامی (مبانی هستی شناختی، معرفت‌شناختی، روش‌شناختی و انسان‌شناختی)

  2.      تحلیل مفاهیم هنر اسلامی از منظر اندیشمندان مسلمان (آوینی، مددپور، علامه جعفری، شریعتی، ...)

  3.      تحلیل آیات و روایات در معماری اسلامی

  4.      تحلیل آیات و روایات در شهرسازی اسلامی

  5.      شهر مدرن، شهر اسلامی

  6.      تطبیق شهرهای ایرانی با فضای شهری اسلامی

  7.      تحلیل فضای عمومی روستاهای کشورهای اسلامی

  8.      نسبت خانه‌های روستایی ایران با معماری اسلامی و بومی

  9.      بازتاب اسلام در هنر، معماری و شهرسازی در ادوار تاریخی مختلف ایران و کشورهای اسلامی

  10.  طلوع و افول هنر، معماری و شهرسازی در کارنامه ج.ا.ایران

  ع) جامعه شناسی، مردم شناسی و ارتباطات

   

  1. شبکه اجتماعی و فرهنگ خانواده

  2.    مطالعه مقایسه ای ماهواره و شبکه اجتماعی در اثرگذاری بر ارزشها و فرهنگ جامعه

  3.    رسانه، تغییر اجتماعی، تغییر سیاسی

  4.    پیامدهای سیاسی و فرهنگی تحولات شهرنشینی در ج.ا. ایران

  5.    تأثیر طرح هدفمندی یارانه ها بر فرهنگ عامه

  6.    سرمایه اجتماعی در روستاها و شهرستانهای کوچک ایران

  7.    مطالعه سرمایه فرهنگی بسیجیان در شهرهای مختلف ایران

  8.    تأثیر مذاکرات  و نتایج هسته ای بر فرهنگ عامه

  9.    الگوی برنامه های موفق و پربیننده رسانه ملی

  10.    تحولات فقه رسانه و ارتباطات پس از انقلاب اسلامی

  11.    زن و رسانه: بایدها و نبایدها

  12.    جایگاه حکومت اسلامی در سیاست گذاری فرهنگی

 برخی موضوعات پیشنهادی نشریه در بالا آورده شده است و الزاما به موارد ذکر شده محدود نمی باشد.


نشریه از مقالات با هر دو رویکرد کیفی و کمی استقبال می نماید. جهت اطلاعات بیشتر به بخش راهنمای نویسندگان در پایگاه اینترنتی نشریه مراجعه نمائید.