مجله علمی علوم اسلامی انسانی - آرشیو مقالات - نسخه تابستان 1397- جلد دوم
تحلیلی بر چالش های امنیتی در خاورمیانه
احمد بازیار
1-7
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (473 KB)
افشاگری: نظریه های اخلاقی معاصر چه میگویند؟
الهام روستایی دره میانه، رمضانعلي رويايي، طاهره خسروآبادی
8-15
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (583 KB)
چالش‌های اقتصاد کلاسیک از منظر حق بر توسعه
احمدرضا توحیدی، بهنام سالم
16-23
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (573 KB)
بررسی ورشکستگی در حقوق ایران
فاطمه صدری فرد، محسن معتمدی، علی شیعه علی
24-44
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (889 KB)
پیشگیری از جنایات علیه اطفال با نگاهی به حقوق ایران
روح اله محمدی
45-52
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (641 KB)
مقایسه و تحلیل شروح دفتر چهارم مثنوی مولوی
زهرا دالوند، مسعود سپهوندی
53-63
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (557 KB)
نقش فضای سایبر در ارتکاب جرایم با رویکرد پیشگیرانه
احسان اسمعیل زاده
64-74
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (662 KB)
تاثیر کسری بودجه بر رشد اقتصادی ایران
هاجر باطنی، پرویز سعیدی، علی اکبر حاجیان
75-84
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (897 KB)
بررسی تطبیقی مشعر الحرام در عصر حج جاهلی و دوره اسلامی ابراهیمی از قرآن و حدیث
بهزاد تیموری، سهراب مروتی
85-91
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (520 KB)
جرایم مربوط به نقض حقوق مالکیت فکری در فضای مجازی از منظر نظام حقوقی ایران
محمدجواد پورحسینی، محمد رومانی
92-98
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (654 KB)
کنش گفتاری در اشعار نیما یوشیج
فرشاد میرزایی مطلق، شمس اله شمس
99-104
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (544 KB)
بررسی معشوق در کلام مولانا شرف‌الدین رامی
فاطمه شه کلاهی
105-110
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (570 KB)
تبیین چالش های فرا روی آمایش سرزمین در نظام مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و راهکارهای مرتفع نمودن آن
سحر نجارلشگری، مریم گلی توانا
111-123
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (747 KB)
بررسی تحلیلی ـ توصیفی کتاب الطب النبوی شمس الدین ذهبی (م. 748 ق.)
یوسف خیری، اکبر ساجدی، جواد نعمتی، سید محسن عرفانی راد
124-138
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (661 KB)
آثار رأی غیابی نسبت به محکوم علیه
محسن ابراهیمی
139-144
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (559 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران دکتر محمدمهدی اسماعیل نژاد سرکار خانم فتاحی 2538-3671
هیئت تحریریه
 1. دکتر صغری سلمانی
 2. دکتر مسعود داوری نژاد
 3. دکتر اسماعیل شفیعی
 4. دکتر احمد نظامی
 5. دکتر حسین عندلیب
 6. دکتر رحمت خوارزمی
 7. دکتر حشمت روشندل
 8. دکتر ناهیده حیدرزاده
 9. دکتر سکینه سجودی
 10. دکتر مرتضی ولی پور
 11. دکتر زینب سنچولی
 12. دکتر محمد ایدی
 13. دکتر محمد رضا ایروانی
 14. دکتر رحمت الله خوارزمی
 15. دکتر حسین عزیزی نژاد
 16. دکتر احسان پهلوانی فرد
 17. همت الله بسطامی
 18. امیر خواجه زاده
 19. نیما ارزانی
 20. حسین علی امینی خواه
 21. الهام پورمهابادیان
 22. سید محمدرضا موسوی فرد
 23. هاشم اندیشه

 

هیئت داوران

دکتر اسماعیل شفیعی

دکتر حسین عندلیب

دکتر رحمت خوارزمی

دکتر ناهیده حیدرزاده

دکتر سکینه سجودی

دکتر مرتضی ولی پور

دکتر زینب سنچولی

دکتر محمد ایدی

دکتر محمد رضا ایروانی

دکتر رحمت الله خوارزمی

دکتر حسین عزیزی نژاد

دکتر احسان پهلوانی فرد

همت الله بسطامی

امیر خواجه زاده

الهام پورمهابادیان

سید محمدرضا موسوی فرد

هاشم اندیشه

مریم احمدی

ایوب شافعی پور

اخترالسادات موسوی