مجله علمی علوم اسلامی انسانی - آرشیو مقالات - نسخه بهار 1397- جلد اول
بررسی رابطه بین ادراک کارکنان از سیاست سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
محبوبه منتظر عطایی، مرضیه زینت بخش
1-13
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (800 KB)
راهبرد حکمروایی مطلوب کلید توسعه در مدیریت بخش دولتی (مطالعه موردی: سازمان گردشگری ایران )
ناصرامینیان
14-28
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (837 KB)
جايگاه امنيت قضايي و حقوق شهروندي از منظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
الناز کتانچی، الناز خلیلی
29-34
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (480 KB)
تحلیل گفتمان اقتصاد مقاومتی در دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی ایران (مطالعة موردی: مطبوعات سال 1396)
مریم ایرجی، هیلدا محمدصادقی
35-52
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (780 KB)
تاثیر فرایندجهانی شدن در گسترش دموکراسی (با نگاه موردی به ایران)
علی محمد حقیقی ،علی اکبر کلیچ
53-63
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (561 KB)
بررسی اثر بخشی درمان ذهن اگهی به شیوه شناختی رفتاری در رضایت زناشویی مردان مبتلا به اعتیاد تحت درمان نگهدارنده با متادون
نظام دوست کاظم ، اکبری مقدم سمانه ، صفارملیحه
64-69
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (446 KB)
نقش وسایل کمک آموزشی در بهبود تدریس معلمان دوره ابتدایی منطقه مهربان در سال تحصیلی 97-96
عادل حسن زاده، حسين رحيمي راد
70-84
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (917 KB)
بررسی تضمینات اصل بی طرفی در حقوق ایران و محاکم بین‌المللی
حسین جنتی صدر
85-98
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (653 KB)
تاثیر فعالیت های ادراکی- حرکتی در ترکیب با بازخورد بر تعادل دختران دارای اختلال هماهنگی رشدی
محبت عباس منش، مریم عفراوی
99-109
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (610 KB)
تاثیر بعد دانش و تجربه سرمایه انسانی بر ارزش ویژه برند در شرکت ایران خودرو کرج
حامد حق طلب، آوا نوا
110-119
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (721 KB)
نوآوري ابزاري براي توسعه ساختارهاي اجتماعي
ابراهيم بابااحمدي
120-125
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (460 KB)
بررسی شاخصه های "مکتب" در مکتب امام صادق(ع)
مریم هزارخوانی، سمانه هزارخوانی
126-136
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (563 KB)
بررسی رموز پنج ‌ضلعی در هنر گره‌چینی ایرانی- اسلامی
فاطمه شه‌کلاهی
137-143
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (642 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران دکتر محمدمهدی اسماعیل نژاد سرکار خانم فتاحی 2538-3671
هیئت تحریریه
 1. دکتر صغری سلمانی
 2. دکتر مسعود داوری نژاد
 3. دکتر اسماعیل شفیعی
 4. دکتر احمد نظامی
 5. دکتر حسین عندلیب
 6. دکتر رحمت خوارزمی
 7. دکتر حشمت روشندل
 8. دکتر ناهیده حیدرزاده
 9. دکتر سکینه سجودی
 10. دکتر مرتضی ولی پور
 11. دکتر زینب سنچولی
 12. دکتر محمد ایدی
 13. دکتر محمد رضا ایروانی
 14. دکتر رحمت الله خوارزمی
 15. دکتر حسین عزیزی نژاد
 16. دکتر احسان پهلوانی فرد
 17. همت الله بسطامی
 18. امیر خواجه زاده
 19. نیما ارزانی
 20. حسین علی امینی خواه
 21. الهام پورمهابادیان
 22. سید محمدرضا موسوی فرد
 23. هاشم اندیشه

 

هیئت داوران

دکتر اسماعیل شفیعی

دکتر حسین عندلیب

دکتر رحمت خوارزمی

دکتر ناهیده حیدرزاده

دکتر سکینه سجودی

دکتر مرتضی ولی پور

دکتر زینب سنچولی

دکتر محمد ایدی

دکتر محمد رضا ایروانی

دکتر رحمت الله خوارزمی

دکتر حسین عزیزی نژاد

دکتر احسان پهلوانی فرد

همت الله بسطامی

امیر خواجه زاده

الهام پورمهابادیان

سید محمدرضا موسوی فرد

هاشم اندیشه

مریم احمدی

ایوب شافعی پور

اخترالسادات موسوی